پروژه ها

گالری خودرو ایران مال

گالری خودرو ایران مال

فوریه 5, 2021

پیست یخ

پیست یخ

ژانویه 26, 2021

فودکورت

فودکورت

ژانویه 26, 2021

دریاچه ایران مال

دریاچه ایران مال

ژانویه 26, 2021

تالار الماس

تالار الماس

ژانویه 10, 2021

هتل فرمونت ایرانمال

هتل فرمونت ایرانمال

دسامبر 15, 2019

نمایشگاه بین المللی ایرانمال

نمایشگاه بین المللی ایرانمال

دسامبر 15, 2019

کتابخانه جندی شاهپور

کتابخانه جندی شاهپور

دسامبر 15, 2019

سرویس بهداشتی مجموعه ایرانمال

سرویس بهداشتی مجموعه ایرانمال

دسامبر 15, 2019

سینما

سینما

دسامبر 14, 2019

شربت خانه

شربت خانه

دسامبر 14, 2019

تالارآینه

تالارآینه

دسامبر 14, 2019

بازارچه سنتی تیمچه حاج علی اکبر

بازارچه سنتی تیمچه حاج علی اکبر

دسامبر 13, 2019