پروژه ها 2019-11-04T10:46:40+00:00

پروژه ها
راهسازی جاده غار علیصدر در سال 1362
تأمین و اجرای سنگ¬های بازار سنتی سوق – سینما – نمایشگاه بین¬المللی – سرویس¬های بهداشتی سوپرلوکس واقع در پروژه¬ بازار بزرگ ایران مال
ساختمان 15 واحدی اداری قنات کوثر و سعادت آباد