شرکت رابین آرمه دژ

این شرکت در سال 1389 به عنوان مجری طرح های عمرانی و با تصویب اساسنامه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت مستقل آغاز نمود.

 

تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه کشی تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمان های لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینه های تامین شده و یا از طریق خریداری، تملک، اجاره و صلح حقوق بر اساس آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و همچنین تهیه و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره .

مشاوره سرمایه گذاری

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری بوده و این امر نیز مستلزم تجهیز منابع مالی بلند مدت و بکارگیری صحیح آن است که موجب رشد و توسعه پایدار اقتصادی می شود.

نقشه کشی

نقشه کشی معماری یا نقشه کشی معمار طراحی فنی ساختمان (یا پروژه ساختمان) است که متعلق به طبقه بندی تعریف معماری است. نقشه های معماری توسط معماران و دیگران برای تعداد زیادی از اهداف استفاده می‌شود .