گالری خودرو واقع در قسمت غربی پروژه تجاری تفریحی بین المللی ایران مال با مساحت تقریبی ۶800 متر که حدود ۴000 متر مربع شامل واحد های تجاری می باشد. گالری خودرو از طبقه اول تجاری آغاز و تا بام پیدا می کند و ارتفاعی حدود 20 متر دارد. کاربری این فضای خاص محل نمایشی برتر روز دنیا است این فضا دربردارنده محلی جهت پذیرایی مهمان ها بوده که با طراحی منحصر به فرد این پروژه ایران مال جلوه خاصی به این پروژه بخشیده است. در گالری خودرو با تعبیه آسانسور های مخصوص جهت حمل خودرو، پیچیدگی های مربوط به حمل خودرو تسهیل شده است.