پیست یخ با مساحتی تقریبی ۳۱۵۰ مترمربع در قسمت شرقی بازار بزرگ ایران و در طبقه اول تجاری واقع شده است، این مجموعه به همراه جایگاه ویژه تماشاچیان به ارتفاع ۳ طبقه اولین پیست یخ در مجتمع های تجاری ساخته شده در ایران می باشد. پیست یخ ایران مال با توجه به ماهیت ورزش های زمستانی و عملکرد خاص خود، مغازه های اطراف خود را تحت الشعاع قرار داده و می تواند کاربری های اختصاصی را می تواند در محیط اطراف انجام نماید. درعین حال با توجه به جمعیت مشتاق به این رشته خاص از ورزش های زمستانی بازدیدکنندگان بیشتری به سمت محدوده آن جذب می شوند. این مجموعه خاص و لوکس با توجه به علاقه مندان زیاد آن به ورزش های زمستانی نیازمند گروهی از افراد متخصص جهت مدیریت آن می باشد؛ و از همین منظور تعدادی فضای اداری خاص با همین منظور جهت مدیریت و سرویس دهی هرچه باکیفیت تر آن در پشت سکوی تماشاچیان تعبیه شده است.