تنوع در نوع طبخ غذا و انواع طعم ها نیاز به ایجاد مجموعه ای از رستوران ها را به گونه ای به وجود می آورد که در محیطی جذاب هر مراجعه کننده ای با هر طیف سلیقه ای بتواند نوع غذای دلخواه خود را انتخاب کند. در همین راستا دو سری فود کورت یکی در طبقه اول تجاری واقع در قسمت شمال شرقی با مساحت ۸۵۰ متر مربع و دیگری در قسمت شرقی طبقه سوم تجاری و بالای فضای پیست یخ با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع واقع شده اند که به وسیله دو رشته پله برقی به فضای عمومی بام متصل می گردند.